Forside

Forrige side

Mærke
undeglarsurblå + grøn
20 mm.

Rovfugl.

Højde 17.7 cm

Fremstillingår
1915 - 1948

Formnr 1666

Maler signatur "T."

"U29" indpresset